Up

All-Japan Hayago Championship
Takagawa Kaku Takagawa Kaku
B+R
1949-06-26
Takagawa Kaku
W+1.5
1949-07-31
Miwa Yoshiro
B+R
1949-08-21
Miyashita Shuyo
B+1.5
1949-09
Suzuki Goro
Kitani Minoru Kitani Minoru
B+R
1949-06
Iwamoto Kaoru
Miwa Yoshiro Miwa Yoshiro Miwa Yoshiro
B+R
1949-07-24
Fujisawa Shuko
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Hasegawa Akira
Sakata Eio Sakata Eio Sakata Eio Miyashita Shuyo
B+R
1949-08
Fujisawa Kuranosuke
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Hayashi Yutaro
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Maeda Nobuaki
Murashima Yoshinori Murashima Yoshinori
Koizumi Shigeo