Up Prev Next

9th Hiroshima-Aluminum Cup
Tajima Shingo Tajima Shingo Mutsuura Yuta
B+8.5
2014-11-15
Mutsuura Yuta
B+1.5
2014-11-16
Motoki Katsuya
W+2.5
2014-11-16
Kaneko Maki
Mutsuura Yuta Mutsuura Yuta
Sun Zhe
O Keii Terayama Rei Terayama Rei
B+1.5
2014-11-15
Terayama Rei
Tsuruta Kazushi Tsuruta Kazushi
W+R
2014-11-15
Suzuki Ayumi
Kyo Kagen Kyo Kagen
W+R
2014-11-15
Motoki Katsuya
B+R
2014-11-15
Motoki Katsuya
W+R
2014-11-16
Muramatsu Hiroki
Motoki Katsuya Motoki Katsuya
W+2.5
2014-11-15
Fujita Akihiko
Cho Zuiketsu Fujisawa Rina
W+R
2014-11-15
Fujisawa Rina
B+R
2014-11-15
Fujisawa Rina
Horimoto Mitsunari Fujimura Yosuke
Fujimura Yosuke