Up Prev Next

13th Hiroshima-Aluminum Cup
Fujisawa Rina Fujisawa Rina
B+11.5
2018-11-17
Fujisawa Rina
B+R
2018-11-17
Koike Yoshihiro
W+R
2018-11-18
Fujita Akihiko
B+R
2018-11-18
Nyu Eiko
Xie Yimin Onishi Ryuhei
W+5.5
2018-11-17
Onishi Ryuhei
Koike Yoshihiro Koike Yoshihiro
B+2.5
2018-11-17
Koike Yoshihiro
B+5.5
2018-11-17
Sada Atsushi
Kazama Jun Shibano Toramaru
B+R
2018-11-17
Shibano Toramaru
Fujita Akihiko Fujita Akihiko
W+2.5
2018-11-17
Fujita Akihiko
B+7.5
2018-11-17
Fujita Akihiko
W+R
2018-11-18
Mutsuura Yuta
Sun Zhe Sun Zhe
B+8.5
2018-11-17
Ueno Asami
Adachi Toshimasa Adachi Toshimasa
B+R
2018-11-17
Adachi Toshimasa
W+5.5
2018-11-17
Ohashi Naruya
Yokotsuka Riki Tsuruta Kazushi
B+R
2018-11-17
Tsuruta Kazushi