Up Prev

17th Hiroshima-Aluminum Cup
Hirata Tomoya Hirata Tomoya
W+R
2022-11-26
Ueno Asami
W+R
2022-11-26
Ueno Asami
W+0.5
2022-11-27
Ueno Asami
W+R
2022-11-27
Takao Mari
Oomote Takuto Ueno Asami
W+R
2022-11-26
Ueno Asami
Koyama Kuya Koyama Kuya
B+3.5
2022-11-26
Koyama Kuya
B+R
2022-11-26
U Boi
Fujisawa Rina Fujisawa Rina
W+R
2022-11-26
Tsuneishi Takashi
Onishi Ryuhei Otake Yu
B+5.5
2022-11-26
Otake Yu
W+R
2022-11-26
Koike Yoshihiro
B+R
2022-11-27
Otake Yu
Ueno Risa Ueno Risa
B+0.5
2022-11-26
Mutsuura Yuta
Fujita Akihiko Muramoto Wataru
B+0.5
2022-11-26
Koike Yoshihiro
B+R
2022-11-26
Muramoto Wataru
Nakamura Sumire Koike Yoshihiro
B+R
2022-11-26
Koike Yoshihiro