Up Prev Next

5th Tournament of Champions
Iyama Yuta Iyama Yuta
W+R
2018-03-31
Iyama Yuta
B+R
2018-03-31
Yamashita Keigo Kobayashi Satoru
B+3.5
2018-03-12
Motoki Katsuya
B+R
2018-03-12
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
W+R
2018-02-12
Xie Yimin
Lee Ishu Ida Atsushi
B+R
2018-02-05
Motoki Katsuya
W+T
2018-03-12
Ida Atsushi
Motoki Katsuya
Kono Rin Kono Rin
B+R
2018-03-12
Kono Rin
B+6.5
2018-03-12
Kono Rin
W+0.5
2018-03-31
Shibano Toramaru
Murakawa Daisuke Murakawa Daisuke
B+R
2018-02-05
Takao Shinji
B+0.5
2018-03-12
Fujisawa Rina
Takao Shinji
Hane Naoki Yu Zhengqi
B+3.5
2018-03-05
Ichiriki Ryo
W+R
2018-03-05
Yu Zhengqi
Mutsuura Yuta Ichiriki Ryo
W+R
2018-03-05
Ichiriki Ryo

The players were the title winners of 2017, together with Yamashita Keigo, Motoki Katsuya, Kono Rin, Takao Shinji, and Hane Naoki:
Iyama Yuta (Kisei, Honinbo, Meijin, Oza, Tengen, Gosei, Judan, NHK),
Kobayashi Satoru (Masters Cup),
Xie Yimin (Women's Honinbo, Women's Kisei),
Lee Ishu (Hiroshima-Aluminum Cup),
Ida Atsushi (Okan),
Shibano Toramaru (Ryusei, Shinjin-O),
Murakawa Daisuke (Okage Cup),
Fujisawa Rina (Women's Meijin, Aizu Cup, Senko Cup),
Yu Zhengqi (Kansai Ki-in 1st),
Mutsuura Yuta (Agon-Kiriyama Cup),
Ichiriki Ryo (Tournament of Champions).