Up Next

1st Women's Kakusei
Kusunoki Teruko Kusunoki Teruko Kusunoki Teruko
W+0.5
1979-04-16
Kusunoki Teruko
B+R
1979-06-18
Ito Tomoe
(B+20.5)
1979-06-25
B+R
1979-07-02
W+12.5
1979-07-09
Ogawa Tomoko
Kobayashi Chizu Kondo Sachiko
Kondo Sachiko
Kobayashi Reiko Kobayashi Reiko Shiratori Sumiko
W+5.5
1979-05-14
Tanaka Chieko
Shinkai Hiroko Shiratori Sumiko
Shiratori Sumiko
Takeda Misawo Shoji Kazuko Ito Tomoe
B+R
1979-06-11
Ito Tomoe
B+R
1979-06-18
Shoji Kazuko
Ito Tomoe Ito Tomoe
Nakamura Kuniko
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
B+R
1979-05-28
Mizutani Morie
Honda Sachiko Honda Sachiko
Sano Kuniko