Up Prev Next

10th Women's Kakusei
Ogawa Tomoko Ogawa Tomoko Ogawa Tomoko Ogawa Tomoko
B+2.5
1988-07-11
Miyazaki Shimako
W+R
1988-08-20
Shinkai Hiroko
Aoki Kikuyo Aoki Kikuyo
Shoji Kazuko
Hasegawa Kayoko Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
Sugiuchi Kazuko
Yanagiuchi Emiko Takiguchi Isoko
Takiguchi Isoko
Kusunoki Teruko Kusunoki Teruko Kobayashi Chizu Miyazaki Shimako
B+R
1988-07-18
Araki Masako
Takeda Misawo Kobayashi Chizu
Kobayashi Chizu
Miyazaki Shimako Miyazaki Shimako Miyazaki Shimako
Kobayashi Reiko
Inoue Naomi Honda Sachiko
Honda Sachiko