Up Prev Next

12th Women's Kakusei
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
W+R
1990-07-09
Sakakibara Fumiko
W+T
1990-09-03
Asano Yasuko
Mizuno Hiromi Mizuno Hiromi
Araki Masako
Yoshida Mika Yoshida Mika Yoshida Mika
Takiguchi Isoko
Inoue Naomi Kobayashi Chizu
Kobayashi Chizu
Kobayashi Reiko Kobayashi Reiko Kobayashi Reiko Sakakibara Fumiko
W+R
1990-07-09
Okuma Chikuko
Tanaka Chieko Kusunoki Teruko
Kusunoki Teruko
Ogawa Tomoko Ogawa Tomoko Sakakibara Fumiko
Honda Sachiko
Sakakibara Fumiko Sakakibara Fumiko
Aoki Kikuyo