Up Prev Next

14th Women's Kakusei
Kobayashi Chizu Kobayashi Chizu Yoshida Mika
W+R
1992-06-22
Yoshida Mika
W+11.5
1992-07-27
Aoki Kikuyo
W+0.5
1992-09-21
Kato Tomoko
Yoshida Mika Yoshida Mika
Sakakibara Fumiko
Nakazawa Ayako Nakazawa Ayako Honda Sachiko
Konishi Kazuko
Honda Sachiko Honda Sachiko
Yanagiuchi Emiko
Aoki Kikuyo Aoki Kikuyo Aoki Kikuyo Aoki Kikuyo
W+R
1992-07-27
Inoue Naomi
Kusunoki Teruko Kusunoki Teruko
Asano Yasuko
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
Shinkai Hiroko
Hara Sachiko Hara Sachiko
Takiguchi Isoko