Up Prev Next

18th Women's Kakusei
Ogawa Tomoko Ogawa Tomoko Ogawa Tomoko Kobayashi Izumi
W+R
1996-07-08
Nakazawa Ayako
W+R
1996-08-27
Honda Sachiko
Takiguchi Isoko Hara Sachiko
Hara Sachiko
Kobayashi Chizu Kusunoki Teruko Kobayashi Izumi
W+2.5
1996-06-24
Kusunoki Teruko
Aoki Kikuyo Kobayashi Izumi
Kobayashi Izumi
Sakakibara Fumiko Sakakibara Fumiko Konishi Kazuko Nakazawa Ayako
W+4.5
1996-07-08
Nishida Terumi
Konishi Kazuko Konishi Kazuko
Asano Yasuko
Nakazawa Ayako Nakazawa Ayako Nakazawa Ayako
Yoshida Mika
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
Shinkai Hiroko