Up Prev

24th Women's Kakusei
Shinkai Hiroko Inori Yoko Inori Yoko Umezawa Yukari Osawa Narumi
B+R
2003-02-17
Inori Yoko
Miyazaki Shimako Miyazaki Shimako
Sugiuchi Kazuko
Kin En Aoki Kikuyo Umezawa Yukari
Aoki Kikuyo
Umezawa Yukari Umezawa Yukari
Kobayashi Chizu
Yoshida Mika Osawa Narumi Osawa Narumi Osawa Narumi
Osawa Narumi
Kato Keiko Izawa Akino
Izawa Akino
Chinen Kaori Chinen Kaori Kobayashi Izumi
Kim Hyunjong
Kobayashi Izumi Kobayashi Izumi
Koyama Mitsuru