Up Prev Next

2nd Kansai Women's Tournament
Yoshida Mika Yoshida Mika
B+R
2003-06-29,07-06
Yoshida Mika
W+12.5
2003-08-24,31
Yoshida Mika
W+R
2003-08-21,28
Tanaka Chieko Okuma Chikuko
B+R
2003-04-27,05-04
Okuma Chikuko
Hashiguchi Mika Mito Yukari
W+2.5
2003-05-18,25
Sakakibara Fumiko
B+8.5
2003-07-13,20
Mito Yukari
Izawa Akino Sakakibara Fumiko
W+R
2003-04-13,20
Sakakibara Fumiko
Ashida Isoko Ashida Isoko
W+R
2003-04-06
Ashida Isoko
W+R
2003-08-10,17
Ashida Isoko
B+R
2003-09-07,14
Tanemura Sayuri
Shiraishi Kyoko Mizuno Hiromi
W+13.5
2003-06-01,08
Mizuno Hiromi
Araki Masako Tsukuda Akiko
B+5.5
2003-06-15,22
Konishi Kazuko
W+9.5
2003-07-27,08-03
Tsukuda Akiko
Tafu Kae Konishi Kazuko
W+R
2003-05-11
Konishi Kazuko

The allotted time was 30 sec/move + 5x1 min in the first round, and 30 sec/move + 10x1 min for the later rounds.