Up Prev

6th Kansai Women's Tournament
Izawa Akino Izawa Akino
B+R
2007-05-20
Izawa Akino
W+12.5
2007-07-15
Izawa Akino
B+14.5
2007-08-26
Izawa Akino
B+R
2007-09-23
Hashiguchi Mika
Mizuno Hiromi Mizuno Hiromi
W+13.5
2007-06-24
Kitani Toshimi
Konishi Kazuko Konishi Kazuko
B+R
2007-04-08
Konishi Kazuko
W+R
2007-07-08
Tanemura Sayuri
Mito Yukari Mito Yukari
W+2.5
2007-04-29
Mito Yukari
B+4.5
2007-06-10
Shiraishi Kyoko
Araki Masako
Sakakibara Fumiko Sakakibara Fumiko
W+R
2007-04-22
Sakakibara Fumiko
W+R
2007-08-12
Sakakibara Fumiko
W+5.5
2007-09-09
Ito Kayoko
Tsukuda Akiko Tsukuda Akiko
W+15.5
2007-06-03
Tafu Kae
Yoshida Mika Yoshida Mika
B+R
2007-07-01
Yoshida Mika
B+R
2007-07-29
Ashida Isoko Ashida Isoko
B+9.5
2007-05-13
Tanaka Chieko
Tamura Chiaki Tamura Chiaki
W+R
2007-05-27
Okuma Chikuko