Up Prev Next

7th Women's Kisei Title

Challenger Tournament

7th Women's Kisei
Mannami Kana Mannami Kana
B+0.5
2003-10-10
Mannami Kana
W+12.5
2003-11-14
Mannami Kana
B+6.5
2003-12-19
Mannami Kana
B+11.5
2003-12-26
Yashiro Kumiko
Kobayashi Izumi Kobayashi Izumi
W+0.5
2003-10-31
Nakajima Mieko
Aoki Kikuyo Aoki Kikuyo
W+R
2003-10-17
Aoki Kikuyo
B+R
2003-11-14
Okada Yumiko
Osawa Narumi Osawa Narumi
B+6.5
2003-10-17
Inori Yoko
Umezawa Yukari Umezawa Yukari
B+R
2003-10-24
Umezawa Yukari
W+1.5
2003-11-28
Umezawa Yukari
W+R
2003-12-19
Izawa Akino
Kato Tomoko Kato Tomoko
B+0.5
2003-10-31
Mito Yukari
Kato Keiko Kato Keiko
W+10.5
2003-10-10
Kato Keiko
W+R
2003-11-21
Konishi Kazuko
Koyama Terumi Koyama Terumi
B+3.5
2003-10-24
Yoshida Mika

7th Women's Kisei Title

date black white result #mv sgf
2004-01-22 Chinen Kaori Mannami Kana W+3.5 270 sgf
2004-01-30 Mannami Kana Chinen Kaori W+4.5 281 sgf
2004-02-06 Mannami Kana Chinen Kaori B+12.5 239 sgf

Mannami Kana won 2-1.