Up Next

1st Women's Saikyo 1999
Yashiro Kumiko Yashiro Kumiko Yashiro Kumiko Yashiro Kumiko Yashiro Kumiko
B+5.5
1999-08-12
Shinkai Hiroko
B+4.5
1999-11-12
Kato Tomoko
Komatsu Hideko Komatsu Hideko
Nakayama Kaoru
Umezawa Yukari Umezawa Yukari Umezawa Yukari
Kim Hyunjong
Furusho Katsuko Nakazawa Ayako
Nakazawa Ayako
Hashiguchi Mika Inori Yoko Aoki Kikuyo Aoki Kikuyo
Inori Yoko
Sugiuchi Kazuko Aoki Kikuyo
Aoki Kikuyo
Sato Machiko Okada Yumiko Okada Yumiko
Okada Yumiko
Ri Yo Ri Yo
Ogawa Tomoko
Nakamura Kuniko Sakakibara Fumiko Kusunoki Teruko Kusunoki Teruko Shinkai Hiroko
B+R
1999-09-02
Sakakibara Fumiko
Kusunoki Teruko Kusunoki Teruko
Tanaka Chieko
Nishida Terumi Nishida Terumi Nishida Terumi
Hara Sachiko
Kobayashi Chizu Kobayashi Chizu
Ashida Isoko
Chinen Kaori Chinen Kaori Shinkai Hiroko Shinkai Hiroko
B+R
1999-08
Kin En
Shinkai Hiroko Shinkai Hiroko
Aoba Kaori
Konishi Kazuko Kobayashi Izumi Kobayashi Izumi
Kobayashi Izumi
Tsukuda Akiko Tsukuda Akiko
Yoshida Mika