Up Prev Next

9th Women's Saikyo 2007
Kanno Naomi Okada Yumiko Yashiro Kumiko
B+0.5
2007-06-18
Suzuki Ayumi
W+R
2007-07-12
Suzuki Ayumi
B+R
2007-09-27
Suzuki Ayumi
W+1.5
2007-11-26
Okada Yumiko
Ikeda Ayako Yashiro Kumiko
B+R
2007-05-07
Yashiro Kumiko
Suzuki Ayumi Suzuki Ayumi
W+R
2007-05-07
Suzuki Ayumi
B+1.5
2007-06-18
Aoba Kaori
Konishi Kazuko Konishi Kazuko
Shinkai Hiroko
Yoshida Mika Mukai Kaori
W+3.5
2007-05-07
Osawa Narumi
W+R
2007-06-18
Chinen Kaori
B+R
2007-07-12
Mukai Kaori
Osawa Narumi Osawa Narumi
Okuda Aya
Umezawa Yukari Chinen Kaori
B+2.5
2007-05-07
Chinen Kaori
W+7.5
2007-06-11
Chinen Kaori
Shiraishi Kyoko Miyazaki Shimako
Miyazaki Shimako
Kato Tomoko Kato Tomoko Aoki Kikuyo
B+1.5
2007-06-11
Aoki Kikuyo
W+R
2007-08-16
Aoki Kikuyo
W+R
2007-10-11
Kuwabara Yoko
Koyama Terumi Aoki Kikuyo
Aoki Kikuyo
Koda Akiko Sugiuchi Kazuko Izawa Akino
W+10.5
2007-06-18
Sugiuchi Kazuko
Izawa Akino Izawa Akino
Komatsu Hideko
Kato Keiko Kato Keiko
B+R
2007-05-07
Kato Keiko
W+1.5
2007-06-18
Kato Keiko
W+R
2007-08-23
Ashida Isoko
Mannami Kana Mannami Kana
W+10.5
2007-05-07
Sakakibara Fumiko
Tsukuda Akiko Xie Yimin
B+R
2007-05-07
Xie Yimin
W+5.5
2007-06-11
Xie Yimin
Kobayashi Izumi Kobayashi Izumi
B+R
2007-05-07
Mukai Chiaki