Up Prev Next

47th Gosei title

Tournament

47th Gosei Tournament
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
B+R
2022-04-25
Ichiriki Ryo
B+R
2022-05-16
Hane Naoki Hane Naoki
Murakawa Daisuke
Taniguchi Toru Taniguchi Toru Kyo Kagen
Imamura Yoshiaki
Onishi Ryuhei Kyo Kagen
Kyo Kagen
Nyu Eiko Yoda Norimoto Yoda Norimoto Yoda Norimoto
Yoda Norimoto
Suzuki Shinji Yamashita Keigo
Yamashita Keigo
Cho U Fukuoka Kotaro Fukuoka Kotaro
Fukuoka Kotaro
Adachi Toshimasa Takao Shinji
Takao Shinji
Shibano Toramaru Sakai Yuki Nishi Takenobu Yu Zhengqi
Otake Yu Sakai Yuki
Sakai Yuki
Nishi Takenobu Nishi Takenobu Nishi Takenobu
Shida Tatsuya
Hon Akiyoshi Nakamura Shinya
Nakamura Shinya
Yu Zhengqi Yu Zhengqi Yu Zhengqi Yu Zhengqi
Kono Rin
Hirose Yuichi Son Makoto
Son Makoto
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi Ida Atsushi
Yuki Satoshi
Ida Atsushi

47th Gosei title

date black white result #mv sgf
2022-06-25 Ichiriki Ryo Iyama Yuta W+R 176 sgf
2022-07-16 Iyama Yuta Ichiriki Ryo B+R 201 sgf
2022-07-27 Ichiriki Ryo Iyama Yuta W+R 154 sgf

Iyama Yuta won 3-0.