Up Prev Next

26th Hayago Championship
Cho Chikun Cho Chikun
B+4.5
1993-05-29
Yoda Norimoto
W+0.5
1993-07-24
Yoda Norimoto
B+8.5
1993-09-19
Kataoka Satoshi
W+2.5
1993-10-17
Chin Kaei
Yoda Norimoto Yoda Norimoto
Yamashiro Hiroshi
Tono Hiroaki Ryu Shikun Otake Hideo
Ryu Shikun
Otake Hideo Otake Hideo
O Rissei
Imamura Toshiya Imamura Toshiya
B+R
1993-05-08
Imamura Toshiya Kataoka Satoshi
B+R
1993-10-03
Fujisawa Shuko
Kato Masao Takemiya Masaki
Takemiya Masaki
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
Kobayashi Koichi
Komatsu Hideki Rin Kaiho
Rin Kaiho