Up Next

1956 Hayago Meijin

1st Hayago Meijin (East)

1st Hayago Meijin (East)
Maeda Nobuaki Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru
B+R
Iwata Tatsuaki
W+5.5
Sakata Eio
B+2.5
Iwamoto Kaoru
Murashima Yoshinori Murashima Yoshinori
Hayashi Yutaro
Sakai Michiharu Shimamura Toshihiro Iwata Tatsuaki
B+R
Shimamura Toshihiro
Kada Katsuji Iwata Tatsuaki
Iwata Tatsuaki
Kano Yoshinori Fujisawa Shuko
B+R
1956-03-22
Fujisawa Shuko
W+R
1956-07-05
Sakata Eio
B+R
1956
Fujisawa Shuko
Seo Hisashi Nakagawa Shinji
Nakagawa Shinji
Sakata Eio Sakata Eio
W+R
1956-02
Sakata Eio
B+R
Takagawa Shukaku
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Miwa Yoshiro
Kitani Minoru Kitani Minoru
W+4.5
Kitani Minoru
W+3.5
Hosokawa Senjin
B+3.5
Magari Reiki
B+1.5
Kajiwara Takeo
Sugiuchi Masao Yamabe Toshiro
W+R
Yamabe Toshiro
Mitsuhara Itaro Hosokawa Senjin Hosokawa Senjin
W+1.5
Hosokawa Senjin
Segawa Yoshio Segawa Yoshio
Sumino Takeshi
Shinohara Masami Shinohara Masami
B+R
Magari Reiki
B+1.5
Magari Reiki
B+R
1956
Iyomoto Momoichi
Magari Reiki Magari Reiki
Nakamura Yutaro
Mukai Kazuo Hasegawa Akira Hisai Keishi
B+R
Hasegawa Akira
Sometani Kazuo Hisai Keishi
Hisai Keishi

1st Hayago Meijin Title (East)

date black white result #mv sgf
1956-10-31 Magari Reiki Sakata Eio W+R 176 sgf
1956-11-12 Sakata Eio Magari Reiki B+R 219 sgf

Sakata Eio won 2-0.