Up Prev Next

8th Honinbo, Preliminary
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru
B+R
1952-11-19,20
Sakai Michiharu
B+4.5
1952-12-17,18
Sakai Michiharu
B+R
1953-01-14,15
Handa Dogen
Yamabe Toshiro Sakai Michiharu
W+R
1952-11-12,13
Sakai Michiharu
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+1.5
1952-11-05,06
Fujisawa Shuko
B+4.5
1952-12-17,18
Suzuki Etsuo
Hosokawa Senjin Sato Sunao
Sato Sunao Sato Sunao
Suzuki Goro
Mitsuhara Itaro Mukai Kazuo Mukai Kazuo Kubouchi Shuchi
Mukai Kazuo
Magari Reiki Magari Reiki
Fujiki Hitomi
Hasegawa Akira Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi
B+1.5
1952-12-17,18
Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi
Miwa Yoshiro
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
W+5.5
1952-12-03,04
Okubo Ichigen Okubo Ichigen
W+4.5
1952-11-26,27
Kariya Hiraku
Sumino Takeshi Murashima Yoshinori
W+3.5
1952-12-03,04
Kajiwara Takeo Seo Hisashi
B+4.5
1953-01-14,15
Murashima Yoshinori
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
W+4.5
1952-11-26,27
Sometani Kazuo
Shinohara Masami Hisai Keishi Seo Hisashi
Takahashi Shigeyuki Hisai Keishi
Hisai Keishi
Maeda Nobuaki Seo Hisashi
Seo Hisashi Seo Hisashi
Aoyagi Hideo
Tainaka Shin Tainaka Shin Tainaka Shin Hayashi Yutaro
B+R
1953-01-21,22
Iwata Masao
Shimamura Toshihiro Fukuda Masayoshi
W+R
1952-12-17,18
Fukuda Masayoshi Fukuda Masayoshi
Segawa Yoshio
Nabeshima Ichiro Nabeshima Ichiro Hayashi Yutaro
B+R
1952-12-10,11
Nakamura Yutaro
Hayashi Yutaro Hayashi Yutaro
Nakagawa Arata Nakagawa Arata
Matsuura Yoshihiro