Up Prev Next

22nd Honinbo, 3rd Preliminary
Kada Katsuji Kada Katsuji Kada Katsuji Kada Katsuji
Sakakibara Shoji
Mukai Kazuo Mukai Kazuo
Maeda Nobuaki
Yamazaki Masuo Handa Dogen Handa Dogen
Handa Dogen
Isogawa Masao Isogawa Masao
Otake Hideo
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai Ohira Shuzo
W+8.5
1966-09-29
Nabeshima Ichiro
Ishii Kunio Fujiki Hitomi
W+3.5
1966-07-21
Fujiki Hitomi
Ohira Shuzo Ohira Shuzo Ohira Shuzo
Shinohara Masami
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
Sumino Tsunehiro
Hayashi Yutaro Shimamura Toshihiro Rin Kaiho Rin Kaiho
Shimamura Toshihiro
Kuwahara Munehisa Rin Kaiho
Rin Kaiho
Sato Sunao Kudo Norio Kudo Norio
Kudo Norio
Kano Yoshinori Nakamura Yutaro
Nakamura Yutaro
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
Magari Reiki
Seo Hisashi Seo Hisashi
Kajiwara Takeo
Hashimoto Yoshimi Hoshino Toshi Sugiuchi Masao
Hoshino Toshi
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Kosakada Koji