Up Prev Next

31st Honinbo title

3rd Preliminary

Players compete in 4 groups of 8 for a place in the League.

31st Honinbo, 3rd Preliminary
Ohira Shuzo Ohira Shuzo Ohira Shuzo Ohira Shuzo
B+R
1975-10-16
Sekiyama Toshio
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
1975-08-14
Fukui Masaaki
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Ito Makoto
Cho Chikun Cho Chikun
Takagi Shoichi
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+R
1975-10-02
Fujisawa Shuko
B+R
1975-10-30
Fujisawa Shuko
B+5.5
1975-11-13
Sakakibara Shoji
Kudo Norio Kudo Norio
Takagawa Shukaku
Honda Kunihisa Honda Kunihisa
1975-08-28
Honda Kunihisa
Ishida Akira
Magari Reiki Magari Reiki
Segawa Yoshio
Chino Tadahiko Chino Tadahiko Chino Tadahiko Chino Tadahiko
Kobayashi Koichi
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
W+6.5
1975-08-14
Sakai Michiharu
Ishii Shinzo Ishii Shinzo Ishii Shinzo
Okubo Ichigen
Hayase Hiroshi Hayase Hiroshi
Nakamura Hidehito
Kojima Takaho Kojima Takaho
1975-08-14
Kojima Takaho Kojima Takaho
Matsumoto Tokuji
Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi
Ishii Kunio
Abe Yoshiteru Abe Yoshiteru
B+R
1975-08-14
Abe Yoshiteru
Kada Katsuji
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Hane Yasumasa