Up Prev Next

41st Honinbo, 3rd Preliminary
Ohira Shuzo Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
W+5.5
1985-09-12
Sugiuchi Masao
Kanashima Tadashi Miyazawa Goro
Miyazawa Goro
Kato Masao Kato Masao Kato Masao
Yoda Norimoto
Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka
Yamashita Yorimoto
Kada Katsuji Kada Katsuji O Meien O Meien
W+0.5
1985-09-19
Kori Toshio
O Meien O Meien
Amayake Nobuo
Ito Yoji Ito Yoji Kamimura Kunio Ishida Yoshio
Tanimura Yoshiyuki
Kamimura Kunio
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
Hashimoto Utaro
Magari Reiki Magari Reiki Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1985-09-05
Otake Hideo
Cho Chikun Cho Chikun
Oyama Kunio
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
Tsuchida Masamitsu Tsuchida Masamitsu
Kawamoto Noboru
Sakakibara Shoji Sakai Takeshi
Sakai Takeshi
Komatsu Fujio Ishii Kunio Ishida Akira Yamashiro Hiroshi
W+1.5
1985-09-12
Ishii Kunio
Ishii Shinzo Ishida Akira
Ishida Akira
Hane Yasumasa Hane Yasumasa Yamashiro Hiroshi
Haruyama Isamu Kanno Kiyonori
Kanno Kiyonori
Sanno Hirotaka Yamashiro Hiroshi
Yamashiro Hiroshi