Up Prev Next

Last preliminary of the 67th Honinbo tournament

In a knock-out system, the 28 winners of the Preliminaries A, together with the 4 players Takao Shinji, Cho Sonjin, O Rissei and Kobayashi Satoru who were demoted from the 66th Honinbo League, and the 4 players Imamura Toshiya, Yuki Satoshi, Sakai Hideyuki and Sonoda Yuichi compete in 4 groups of 9 for a place in the League.

67th Honinbo, Last Preliminary
Yamashiro Hiroshi Sakai Hideyuki
B+R
2011-04-28
Imamura Toshiya Ko Iso
W+11.5
2011-07-07
Sakai Hideyuki
Imamura Toshiya Imamura Toshiya Imamura Toshiya
Tsuruyama Atsushi
Ohashi Naruya
Han Zenki Ko Iso Ko Iso
Ko Iso
Miyagawa Fumihiko Miyagawa Fumihiko
B+R
2011-04-28
O Rissei
Michael Redmond Michael Redmond Kato Atsushi Takao Shinji
B+3.5
2011-09-01
Matsumoto Takehisa
Hane Yasumasa Shiraishi Yuichi Kato Atsushi
Shiraishi Yuichi
Kato Atsushi
Mochizuki Kenichi Mochizuki Kenichi Takao Shinji
B+0.5
2011-06-16
Shida Tatsuya
Kanazawa Makoto Takao Shinji
Takao Shinji
Yo Kaei Ryu Shikun
W+5.5
2011-05-12
Yuki Satoshi Yuki Satoshi
B+R
2011-08-18
Ryu Shikun
Yuki Satoshi Yuki Satoshi
B+R
2011-05-12
Yuki Satoshi
Komatsu Hideki
Cho Riyu
Mizokami Tomochika Yamada Kimio
B+R
2011-04-28
Kobayashi Satoru
W+R
2011-07-07
Yamada Kimio
Sonoda Yuichi Kobayashi Satoru
W+R
2011-05-12
Kobayashi Satoru
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
B+R
2011-05-19
Yoda Norimoto
W+0.5
2011-07-07
Kono Rin
W+5.5
2011-08-11
So Yokoku
Araki Issei Yoda Norimoto
W+11.5
2011-04-21
Yoda Norimoto
B+R
2011-05-26
Yoda Norimoto
Morita Michihiro
Tajiri Yuto Yamada Takuji Kono Rin
B+R
2011-07-21
Yamada Takuji
Kono Rin Kono Rin
W+4.5
2011-06-16
Cho Sonjin