Up

27th Honinbo title

Last Preliminary

Players compete in 4 groups of 8 for a place in the League.

27th Honinbo, Last Preliminary
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
W+R
1971-07-29
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Cho Hunhyun
Sekiyama Toshio Sekiyama Toshio
Hisai Keishi
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Yoshida Yoichi
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Ishii Kunio
Takemiya Masaki Takemiya Masaki Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+R
1971-11-04
Kajiwara Takeo
Kano Yoshinori Kano Yoshinori
Nabeshima Ichiro
Oeda Yusuke Oeda Yusuke Oeda Yusuke
Fukui Masaaki
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
Sakai Michiharu
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
W+R
1971-09-02
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Takagawa Shukaku
Kudo Norio Kudo Norio
Suzuki Goro
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
Sato Masaharu
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji
Hoshino Toshi
Magari Reiki Magari Reiki Magari Reiki Magari Reiki
B+R
1971-11
Chino Tadahiko
Kojima Takaho Kojima Takaho
Kitani Reiko
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+R
1971-07-15
Fujisawa Shuko
Hayase Hiroshi
Sumino Tsunehiro Sumino Tsunehiro
Nakamura Yutaro