Up

38th Honinbo title

Last Preliminary

Players compete in 4 groups of 8 for a place in the League.

38th Honinbo, Last Preliminary
Hane Yasumasa Hane Yasumasa Hane Yasumasa Iwata Tatsuaki
W+0.5
1982-09-09
Ishida Yoshio
Kiyonari Tetsuya Kiyonari Tetsuya
Chino Tadahiko
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
Kuwata Yasuaki
Kato Masao Kato Masao
Miyamoto Naoki
Awaji Shuzo Awaji Shuzo Awaji Shuzo Awaji Shuzo
W+R
1982-09-16
Kurosawa Tadanao
Inagaki Koichi Inagaki Koichi
Ishikura Noboru
Otake Hideo Otake Hideo Otake Hideo
Kanda Ei
Hashimoto Yujiro Hashimoto Yujiro
Sakai Takeshi
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+R
1982-08-26
Nakamura Hidehito
Kudo Norio Kudo Norio
Honda Kunihisa
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
Kajiwara Takeo
Abe Yoshiteru Abe Yoshiteru
Amayake Nobuo
Rin Kaiho Rin Kaiho Rin Kaiho Rin Kaiho
W+R
1982-09-02
Tozawa Akinobu
Kamimura Kunio Kamimura Kunio
Hisai Keishi
Ishida Akira Ishida Akira Ishida Akira
Saijo Masataka
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
Sakai Isao