Up

China-Japan Tengen Match

For 15 years, 1988-2002, a 3-game match was held between the winners of the Chinese Tianyuan and the Japanese Tengen titles. Six matches were won by the Japanese, nine by the Chinese player. Below the 34 games.

NrYearWinnerOpponent ScoreGames
11988Cho ChikunLiu Xiaoguang 2-0 1 2
21989Cho ChikunLiu Xiaoguang 2-0 1 2
31990Rin KaihoLiu Xiaoguang 2-1 1 2 3
41991Rin KaihoNie Weiping 2-1 1 2 3
51992Nie WeipingRin Kaiho 2-0 1 2
61993Liu XiaoguangRin Kaiho 2-0 1 2
71994Ma XiaochunRin Kaiho 2-0 1 2
81995Ma XiaochunRyu Shikun 2-0 1 2
91996Ma XiaochunRyu Shikun 2-0 1 2
101997Chang HaoRyu Shikun 2-0 1 2
111998Chang HaoKudo Norio 2-0 1 2
121999Chang HaoKobayashi Koichi 2-1 1 2 3
132000Kobayashi KoichiChang Hao 2-1 1 2 3
142001Chang HaoRyu Shikun 2-0 1 2
152002Hane NaokiHuang Yizhong 2-0 1 2