Up Prev Next

2nd JAA Cup, 1979/1980
Sakata Eio Sakata Eio
W+0.5
1979-12-15
Sakata Eio
W+3.5
1980-02-16
Sakata Eio
W+R
1980-03-08
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
W+2.5
1979-08-25
Cho Chikun
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+1.5
1979-09-15
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+R
1979-07-14
Kajiwara Takeo
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+R
1979-05-26
Ishida Yoshio
B+0.5
1979-10-13
Ishida Yoshio
W+R
1980-01-19
Shimamura Toshihiro
Otake Hideo
Kato Masao Kato Masao
B+R
1979-04-28
Kato Masao
W+R
1979-11-17
Sakai Takeshi
Kudo Norio Kudo Norio
B+1.5
1979-06-23
Takemiya Masaki