Up Next

1st JAL Shinei Hayago
Yamada Takuji So Yokoku Mizokami Tomochika
B+R
2004-01-24
Tahara Yasufumi
B+5.5
2004-02-07
Kono Rin
B+R
2004-02-28
So Yokoku
Mizokami Tomochika Mizokami Tomochika
Kim Sujun
Tahara Yasufumi Tahara Yasufumi Tahara Yasufumi
Sakai Hideyuki
Kubo Hideo Kono Takeshi
Kono Takeshi
Kurotaki Masanori Han Zenki Kono Rin
W+R
2004-01-24
Kono Rin
B+5.5
2004-02-07
Han Zenki
Kono Rin Kono Rin
Fujii Shuya
Matsumoto Takehisa Matsumoto Takehisa Matsumoto Takehisa
B+10.5
2003-12-20
Tsuruyama Atsushi
Seto Taiki Seto Taiki
Kanazawa Hideo