Up Next

1st Judan title

Winners' Section

Winners' Section
Kubouchi Shuchi Kano Yoshinori
B+3.5
1961-12-03
Kitani Minoru
W+R
1962-01-25
Handa Dogen
W+1.5
1962-06-28
Handa Dogen
W+1.5
1962-08-14
Kano Yoshinori
Miyashita Shuyo Kitani Minoru
B+R
1961-12-07
Kitani Minoru
Fujisawa Shuko Sugiuchi Masao
W+R
1961-12-14
Handa Dogen
W+R
1962-01-25
Sugiuchi Masao
Tainaka Shin Handa Dogen
B+3.5
1961-12-14
Handa Dogen
Hashimoto Shoji Shimamura Toshihiro
B+0.5
1961-10-19
Fujisawa Hosai
B+R
1962-03-21
Sakata Eio
B+R
1962-06-21
Shimamura Toshihiro
Okubo Ichigen Fujisawa Hosai
B+R
1961-11-26
Fujisawa Hosai
Takagawa Shukaku Iwata Tatsuaki
B+R
1961-11-30
Sakata Eio
B+R
1962-03-15
Iwata Tatsuaki
Hashimoto Utaro Sakata Eio
W+15.5
1962-02-15
Sakata Eio

Losers' Section

Losers' Section
Kubouchi Shuchi Miyashita Shuyo
W+R
1962-03-15
Fujisawa Shuko
B+R
1962-04-19
Hashimoto Utaro
W+R
1962-06-07
Hashimoto Utaro
W+4.5
1962-07-26
Hashimoto Utaro
W+R
1962-09-19
Miyashita Shuyo
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+R
1962-01-18
Tainaka Shin
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
W+0.5
1962-02-15
Hashimoto Utaro
B+3.5
1962-05-17
Okubo Ichigen
Takagawa Shukaku Hashimoto Utaro
W+R
1962-04-05
Hashimoto Utaro
Kano Yoshinori Kano Yoshinori
B+R
1962-03-22
Iwata Tatsuaki
B+R
1962-06-27
Sugiuchi Masao
Shimamura Toshihiro Iwata Tatsuaki
W+0.5
1962-04-26
Iwata Tatsuaki
Kitani Minoru Fujisawa Hosai
B+11.5
1962-07-19
Fujisawa Hosai
B+5.5
1962-09-06
Fujisawa Hosai
Sakata Eio

1st Judan Title

Winner of the Winners' Section against winner of the Losers' Section.

date black white result #mv sgf
1962-09-26,27 Handa Dogen Hashimoto Utaro B+0.5 223 sgf
1962-10-10,11 Hashimoto Utaro Handa Dogen B+4.5 293 sgf
1962-10-24,25 Handa Dogen Hashimoto Utaro W+1.5 282 sgf
1962-11-07,08 Hashimoto Utaro Handa Dogen B+R 193 sgf

Hashimoto Utaro won 3-1.