Up

11th Judan, 3rd Preliminary
Kojima Takaho Kojima Takaho Kojima Takaho
W+R
1971
Sakai Josho
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Kada Katsuji
Ohira Shuzo Ohira Shuzo Takagi Shoichi
Yoshida Yoichi
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
Kobayashi Koichi
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+0.5
1972-02-24
Kato Masao
B+R
1972-03-09
Hashimoto Yoshimi
Kato Masao Kato Masao
Sugiuchi Masao