Up

12th Judan, last preliminaries
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+R
1973-02-01
Iwata Tatsuaki
B+R
1973-03-15
Kano Yoshinori
Oyama Kunio Iwata Tatsuaki
Iwata Tatsuaki
Ohira Shuzo Magari Reiki Magari Reiki
W+3.5
1973-03-08
Magari Reiki
Oeda Yusuke Tono Hiroaki
1973-02-22
Tono Hiroaki
Kajiwara Takeo Sakai Michiharu
1973-02-22
Kudo Norio
B+R
1973-03-15
Sakai Michiharu
Miyamoto Yoshihisa Kudo Norio
1973-02-22
Kudo Norio
Sanno Hirotaka Sanno Hirotaka Ishida Yoshio
B+13.5
1973-03-01
Ishii Kunio
Sekiyama Toshio Ishida Yoshio
Ishida Yoshio