Up

13th Judan, 3rd Preliminary
Kitani Reiko Kitani Reiko Fujisawa Shuko
W+2.5
1974-03-07
Mizuno Hiroshi
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+18.5
1974-01-24
Sakai Michiharu
Takagi Shoichi Takagi Shoichi Takagi Shoichi
B+R
1973
Honda Kunihisa
Cho Chikun Cho Chikun
Sanno Hirotaka
Miyamoto Naoki Miyamoto Naoki Miyamoto Naoki
B+R
1973
Yoshida Yoichi
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Kudo Norio
Magari Reiki Magari Reiki Magari Reiki
W+9.5
1973
Maeda Nobuaki
Sato Sunao Sato Sunao
Fujisawa Hosai