Up

14th Judan, Last preliminary
Miyamoto Naoki Tozawa Akinobu Ohira Shuzo
Tozawa Akinobu
Hashimoto Yoshimi Ohira Shuzo
Ohira Shuzo
Honda Kunihisa Honda Kunihisa Fujisawa Hosai
W+R
1975-03-13
Inagaki Koichi
Kajiwara Takeo Fujisawa Hosai
B+R
1975-02-20
Fujisawa Hosai
Kudo Norio Kudo Norio Kudo Norio
Sakai Michiharu
Tono Masaharu Shimamura Toshihiro
Shimamura Toshihiro
Suzuki Goro Kojima Takaho Cho Chikun
Kojima Takaho
Cho Chikun Cho Chikun
Tono Hiroaki