Up Prev Next

19th Judan title

Winners' Section

Winners' Section
Tono Hiroaki Tono Hiroaki Cho Chikun
W+R
1980-07-10
Kobayashi Koichi
+F
1980-09-25
Hashimoto Shoji
B+R
1980-11-13
Fujisawa Shuko
Sugiuchi Masao Cho Chikun
B+R
1980-05-22
Cho Chikun
Kudo Norio Nakamura Hidehito
B+R
1980-05-14
Kobayashi Koichi
B+R
1980-08-07
Nakamura Hidehito
Ohira Shuzo Kobayashi Koichi
B+R
1980-05-29
Kobayashi Koichi
Sakata Eio Takagi Shoichi
B+R
1980-07-17
Honda Kunihisa
B+7.5
1980-08-07
Hashimoto Shoji
B+R
1980-10-23
Takagi Shoichi
Ishida Yoshio Honda Kunihisa
B+R
1980-06-26
Honda Kunihisa
Kato Masao Rin Kaiho
B+R
1980-07-10
Hashimoto Shoji
B+6.5
1980-09-04
Rin Kaiho
Ishida Akira Hashimoto Shoji
W+R
1980-05-22
Hashimoto Shoji

Losers' Section

Losers' Section
Fujisawa Shuko Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
W+R
1980-09-04
Sakata Eio
W+R
1980-10-09
Kobayashi Koichi
W+1.5
1980-12-04
Kobayashi Koichi
B+R
1981-01-22
Sugiuchi Masao
Kudo Norio Kudo Norio
B+R
1980-06-26
Ohira Shuzo
Sakata Eio Sakata Eio
W+2.5
1980-08-21
Sakata Eio
B+R
1980-09-17
Ishida Yoshio
Kato Masao Kato Masao
B+R
1980-07-31
Ishida Akira
Kobayashi Koichi
Tono Hiroaki Tono Hiroaki
B+R
1980-08-28
Rin Kaiho
W+0.5
1980-10-09
Honda Kunihisa
B+R
1980-12-18
Nakamura Hidehito
Takagi Shoichi Rin Kaiho
B+R
1980-09-17
Rin Kaiho
Cho Chikun Honda Kunihisa
B+2.5
1980-11-20
Honda Kunihisa

Challenger decision match

Winner of the Winners' Section against winner of the Losers' Section.

date black white result #mv sgf
1981-02-12 Kobayashi Koichi Hashimoto Shoji W+R 196 sgf

19th Judan Title

date black white result #mv sgf
1981-03-04 Otake Hideo Hashimoto Shoji B+1.5 213 sgf
1981-03-19 Hashimoto Shoji Otake Hideo W+0.5 269 sgf
1981-04-01 Otake Hideo Hashimoto Shoji B+R 221 sgf

Otake Hideo won 3-0.