Up

40th Judan, Last Preliminary
Hoshino Masaki Takanashi Seiken Hashimoto Shoji
B+R
2001-03-29
Takanashi Seiken
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
Saijo Masataka
Hisajima Kunio Yokota Shigeaki
B+1.5
2001-02-22
Yamada Kimio
B+0.5
2001-04-12
Yokota Shigeaki
Michael Redmond Yamada Kimio
Yamada Kimio
Sonoda Yasutaka Kataoka Satoshi Nakano Hironari
W+R
2001-04-19
Kataoka Satoshi
Yanagawa Hiromasa Nakano Hironari
Nakano Hironari
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi Yo Kagen
Otake Hideo
Kiyonari Tetsuya Yo Kagen
Yo Kagen
Nishimura Keiji Yukawa Mitsuhisa Cho Chikun
Yukawa Mitsuhisa
Cho Chikun Cho Chikun
Hikosaka Naoto
Nakano Yasuhiro Nakano Yasuhiro Nakano Yasuhiro
Magari Reiki
Nakamura Shinya Izumitani Hideo
Izumitani Hideo
Ishida Yoshio Ueki Yoshio Kato Masao
Ueki Yoshio
Yuki Satoshi Kato Masao
Kato Masao
Umeki Suguru Umeki Suguru Hashimoto Yujiro
B+R
2001-03-22
Mizokami Tomochika
Hashimoto Yujiro Hashimoto Yujiro
Matsuoka Hideki