Up

8th Judan, last preliminaries
Tono Hiroaki Tono Hiroaki Tono Hiroaki
Iwata Tatsuaki
Sanno Hirotaka Kada Katsuji
Kada Katsuji
Chino Tadahiko Sekiyama Toshio Seo Hisashi
Sekiyama Toshio
Sakai Michiharu Seo Hisashi
Seo Hisashi
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru Sugiuchi Masao
Handa Dogen
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Kitani Reiko
Kawamoto Noboru Hisai Keishi Miyamoto Naoki
Hisai Keishi
Miyamoto Naoki Miyamoto Naoki
Miyashita Shuyo