Up

7th Kansai Ki-in Hayago Meijin (incomplete)
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
B+R
1960
Hashimoto Utaro
W+R
1960
Hashimoto Utaro
B+R
1960
Hashimoto Utaro
B+R
1960
Sato Toshio Sato Toshio
Suzuki Etsuo
Miyamoto Naoki Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi
Kubouchi Shuchi
Ogawa Masaharu Sato Sunao
Sato Sunao
Aoyagi Hideo Aoyagi Hideo Aoyagi Hideo
Minami Yoshimi
Kosakada Koji Kosakada Koji
Yasuda Kiyoshi
Kariya Hiraku     Akagi Kazuo
Sekiyama Toshio Sekiyama Toshio
Koyama Yasuo
Miyamoto Yoshihisa Fujiki Hitomi  
Fujiki Hitomi
Hashimoto Shoji
Kameyama Minoru Kameyama Minoru   Akagi Kazuo
Ishimine Shinichi
Matsuura Yoshihiro Tainaka Shin
Tainaka Shin
Akagi Kazuo Akagi Kazuo Akagi Kazuo
Iino Seiho
Handa Dogen

Final

date black white result #mv sgf
1960 Hashimoto Utaro Tono Hiroaki B+R 163 sgf
1960 Tono Hiroaki Hashimoto Utaro W+3.5 224 sgf

Hashimoto Utaro won 2-0.