Up

20th Kansai Ki-in 1st Place Tournament
Koyama Yasuo Koyama Yasuo
B+R
1976
Sato Sunao Sato Sunao Honda Kunihisa Honda Kunihisa
B+R
1976
(B+R)
1976
W+7.5
1976
Aoyagi Hideo
Oyama Kunio Sato Sunao
B+3.5
1976
Sato Sunao
Sekiyama Toshio Sekiyama Toshio Miyamoto Naoki
W+0.5
1976
Ushinohama Satsuo
Miyamoto Naoki Miyamoto Naoki
Mizuno Hiroshi
Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi
B+8.5
1976
Honda Kunihisa
Mizuta Yoshihiro
Fujiki Hitomi Tainaka Shin
Tainaka Shin
Kurahashi Shozo Kurahashi Shozo Honda Kunihisa
Ieda Ryuji
Tono Masaharu Honda Kunihisa
Honda Kunihisa
Sonoda Yuichi Miyamoto Yoshihisa
B+R
1976
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
Miyamoto Yoshihisa
Minami Yoshimi Hashimoto Shoji
Hashimoto Shoji
Ishii Shinzo Ishii Shinzo Ishii Shinzo
W+R
1976
Kameyama Minoru
Umeda Haruhiko Tono Hiroaki
Tono Hiroaki
Kosakada Koji Kosakada Koji Kosakada Koji Hashimoto Utaro
B+R
1976
Matsuura Yoshihiro
Ota Seido Ota Seido
Kishimoto Kazuo
Akagi Kazuo Akagi Kazuo
W+R
1976
Hashimoto Utaro
Ushikubo Yoshitaka
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
W+R
1976
Shiraishi Yutaka