Up Prev Next

25th Kansai Ki-in 1st Place Tournament
Matsuura Yoshihiro Matsuura Yoshihiro Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka Sato Sunao Sato Sunao
W+R
1981-09-23
(W+R)
1981-10-07
W+R
1981-10-28
Miyamoto Naoki
Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka
Ota Seido
Koyama Yasuo Hashimoto Utaro
W+13.5
1981-02-25
Hashimoto Utaro
Hashimoto Utaro
Hashimoto Shoji Tono Hiroaki
Tono Hiroaki
Honda Kunihisa Honda Kunihisa Endo Takahiro Sato Sunao
Tanida Harumi
Endo Takahiro Endo Takahiro
Kosakada Koji
Ushikubo Yoshitaka Sato Sunao Sato Sunao
Sato Sunao
Kubo Katsuaki Kubo Katsuaki
Fujiki Hitomi
Mizuno Hiroshi Yamazaki Yoshihiro Ushinohama Satsuo Sekiyama Toshio Sekiyama Toshio
Yamazaki Yoshihiro
Ushinohama Satsuo Ushinohama Satsuo
Tono Masaharu
Sekiyama Toshio Sekiyama Toshio Sekiyama Toshio
Tainaka Shin
Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi
Miyamoto Yoshihisa
Minami Yoshimi Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi Oyama Kunio
Sonoda Yuichi
Mizuta Yoshihiro Mizuta Yoshihiro
Yoden Kazuo
Ishii Shinzo Ishii Shinzo Oyama Kunio
Kishimoto Kazuo
Oyama Kunio Oyama Kunio
Kameyama Minoru