Up

32nd Kansai Ki-in 1st Place Tournament
Ushikubo Yoshitaka Ushikubo Yoshitaka Hashimoto Utaro Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi Hashimoto Shoji
W+R
1988-10-20
(W+3.5)
1988-10-27
B+R
1988-11-10
Yamazaki Yoshihiro
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
Miyamoto Yoshihisa
Mizuta Yoshihiro Ishii Shinzo Sonoda Yuichi
Ishii Shinzo
Minami Yoshimi Sonoda Yuichi
Sonoda Yuichi
Matsuura Yoshihiro Matsuura Yoshihiro Matsuura Yoshihiro Shiraishi Yutaka
Kubouchi Shuchi
Mizuno Hiroshi Koyama Yasuo
Koyama Yasuo
Kishimoto Kazuo Kosakada Koji Shiraishi Yutaka
Kosakada Koji
Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka
Ushinohama Satsuo
Kubo Katsuaki Kubo Katsuaki Honda Kunihisa Honda Kunihisa Hashimoto Shoji
Kawamura Kazunori
Endo Takahiro Honda Kunihisa
Honda Kunihisa
Sato Sunao Sato Sunao Morino Setsuo
Sekiyama Toshio
Morino Setsuo Morino Setsuo
Ieda Ryuji
Hasegawa Sunao Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
Hashimoto Shoji
Kiyonari Tetsuya Kiyonari Tetsuya
Ota Seido
Tokunaga Hirohisa Tono Hiroaki Miyamoto Naoki
Tono Hiroaki
Oyama Kunio Miyamoto Naoki
Miyamoto Naoki