Up

9th Kansai Ki-in Championship, 1967
Tono Hiroaki (8p) Tono Hiroaki Tono Hiroaki Tono Hiroaki Tono Hiroaki Miyamoto Naoki
W+R
1967-09-27
Ieda Ryuji (5p)
Suzuki Etsuo (7p) Suzuki Etsuo
Kameyama Minoru (6p)
Kubouchi Shuchi (9p) Kubouchi Shuchi Akagi Kazuo
Kariya Hiraku (8p) Aoyagi Hideo
Aoyagi Hideo (7p)
Akagi Kazuo (8p) Akagi Kazuo
Mizuta Yoshihiro (6p)
Handa Dogen (9p) Handa Dogen Sato Sunao
Matsuura Yoshihiro (7p) Tono Masaharu
Tono Masaharu (6p)
Miyamoto Yoshihisa (8p) Shiraishi Yutaka Sato Sunao
Shiraishi Yutaka (7p)
Sato Sunao (9p) Sato Sunao
Ogawa Masaharu (6p) Ogawa Masaharu
Minami Yoshimi (6p)
Tainaka Shin (9p) Tainaka Shin Miyamoto Naoki Miyamoto Naoki
Sekiyama Toshio (8p) Sekiyama Toshio
Kosakada Koji (7p)
Hashimoto Utaro (9p) Miyamoto Naoki
Miyamoto Naoki (8p) Miyamoto Naoki
Fujiki Hitomi (7p)
Honda Kunihisa (7p) Oyama Kunio Oyama Kunio Koyama Yasuo
Oyama Kunio (6p)
Hashimoto Shoji (9p) Hashimoto Shoji
Ishii Shinzo (7p) Uemura Shiro
Uemura Shiro (5p)
Mizuno Hiroshi (6p) Nishizawa Katsuaki Koyama Yasuo
Nishizawa Katsuaki (5p)
Koyama Yasuo (7p) Koyama Yasuo
Iino Seiho (6p)