Up Prev Next

11th Kakusei
Cho Chikun O Rissei
B+R
1988
O Rissei
B+0.5
1989
O Rissei
B+0.5
1988-11-14
O Rissei
B+R
1989-01-25
O Rissei
Kato Masao
Hashimoto Utaro Yamashiro Hiroshi
B+R
1988
Yamashiro Hiroshi
Yamashiro Hiroshi
Takemiya Masaki
Otake Hideo Ishida Yoshio
W+R
1989-01-02
Hashimoto Shoji
W+1.5
1988-12-12
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+R
1988
Rin Kaiho
Kobayashi Koichi Hashimoto Shoji
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
B+2.5
1988
Fujisawa Shuko