Up Prev Next

17th Kakusei
Chin Kaei Kato Masao Kato Masao Kato Masao
W+7.5
1995-03-13
Kato Masao
W+R
1995-03-20
Kato Masao
Rin Kaiho
Komatsu Hideki Komatsu Hideki Komatsu Hideki
W+R
1995-02-06
Kataoka Satoshi
Otake Hideo
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1995-02-06
Cho Chikun
B+11.5
1995-03-13
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
Takemiya Masaki
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
Yuki Satoshi Yuki Satoshi
Awaji Shuzo