Up Setup Prev Next

4th Kisei title

Stage 1 Finals

date black white result #mv sgf
1979-01-17 Nakamura Kuniko 1p James Kerwin 1p W+11.5 228 sgf
1979-01-17 Ando Toshiyuki 2p Komatsu Fujio 2p W+R 130 sgf
1979-02-02 Kanda Ei 3p Koyama Hideo 3p B+R 219 sgf
1979-02-02 Kanagawa Masaaki 4p Ishibashi Chinami 4p W+7.5 237 sgf
1979-02-14 Kobayashi Satoru 5p Izumitani Masanori 5p B+9.5 281 sgf
1979-03-28 Kamimura Kunio 6p Kanashima Tadashi 6p W+6.5 183 sgf
1979-05-17 Sato Masaharu 7p Awaji Shuzo 7p B+R 181 sgf
1979-06-14 Kobayashi Koichi 8p Sakai Takeshi 8p W+0.5 243 sgf
1979-07-19 Rin Kaiho 9p Ishii Kunio 9p B+R 129 sgf

Stage 2 Tournament

date black white result #mv sgf
1979-05-07 James Kerwin 1p Komatsu Fujio 2p W+R 160 sgf
1979-05-14 Kanda Ei 3p Komatsu Fujio 2p B+3.5 243 sgf
1979-05-21 Ishibashi Chinami 4p Kanda Ei 3p B+1.5 225 sgf
1979-05-28 Kobayashi Satoru 6p Ishibashi Chinami 4p B+4.5 232 sgf
1979-05-31 Kanashima Tadashi 6p Kobayashi Satoru 6p W+R 204 sgf
1979-07-05 Kobayashi Satoru 6p Awaji Shuzo 7p B+R 155 sgf

Sato Masaharu Sato Masaharu
B+R
1979-07-19
Rin Kaiho
B+R
1979-08-30
Hashimoto Shoji
W+R
1979-09-13
Yamabe Toshiro
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+R
1979-08-09
Kobayashi Koichi
Ishii Kunio Ishii Kunio
B+R
1979-08-02
Hashimoto Shoji
W+1.5
1979-08-16
Kobayashi Satoru
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
B+R
1979-07-19
Sakai Takeshi

Stage 3 Tournament

Rin Kaiho Rin Kaiho
B+R
1979-10-11
Rin Kaiho
B+R
1979-11-22
Rin Kaiho
B+6.5
1979-11-29
(B+R)
1979-12-06
B+R
1979-12-20
Kato Masao
Otake Hideo Otake Hideo
B+R
1979-11-08
Sato Masaharu
Ishida Yoshio Ishii Kunio
W+R
1979-10-11
Hashimoto Shoji
W+R
1979-11-22
Ishii Kunio
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
B+0.5
1979-11-08
Sakata Eio

4th Kisei Title

date black white result #mv sgf
1980-01-16,17 Fujisawa Shuko Rin Kaiho B+R 157 sgf
1980-01-30,31 Rin Kaiho Fujisawa Shuko W+0.5 269 sgf
1980-02-05,06 Fujisawa Shuko Rin Kaiho W+R 184 sgf
1980-02-20,21 Rin Kaiho Fujisawa Shuko W+R 106 sgf
1980-02-27,28 Fujisawa Shuko Rin Kaiho B+4.5 264 sgf

Fujisawa Shuko won 4-1.