Up Setup Prev Next

8th Kisei title

Stage 1 Finals

date black white result #mv sgf
1983-02-09 Oda Hiromitsu 1p Yokochi Susumu 1p W+0.5 273 sgf
1983-02-09 Onda Yasuhiko 2p Muramatsu Ryuichi 2p B+2.5 225 sgf
1983-03-02 Tei Meiko 3p Moriyama Naoki 3p W+R 166 sgf
1983-03-02 Yoda Norimoto 4p Narusawa Yasuichi 4p B+R 223 sgf
1983-05-04 Kanagawa Masaaki 5p Hikosaka Naoto 6p W+1.5 300 sgf
1983-05-04 Aragaki Takeshi 6p Ito Yoji 6p B+1.5 297 sgf
1983-05-12 Kiyonari Tetsuya 7p Inoue Kunio 7p B+R 205 sgf
1983-05-19 Nakamura Hidehito 8p Awaji Shuzo 8p W+R 194 sgf
1983-07-04 Ohira Shuzo 9p Rin Kaiho 9p W+R 160 sgf

Stage 2 Tournament

date black white result #mv sgf
1983-05-09 Onda Yasuhiko 2p Yokochi Susumu 1p B+R 157 sgf
1983-05-16 Moriyama Naoki 3p Onda Yasuhiko 2p W+5.5 250 sgf
1983-05-23 Onda Yasuhiko 2p Yoda Norimoto 4p B+7.5 255 sgf
1983-05-30 Onda Yasuhiko 2p Hikosaka Naoto 6p W+2.5 273 sgf
1983-06-06 Hikosaka Naoto 6p Aragaki Takeshi 6p B+0.5 218 sgf
1983-06-23 Hikosaka Naoto 6p Inoue Kunio 7p B+R 105 sgf

Kiyonari Tetsuya Kiyonari Tetsuya
B+5.5
1983-06-30
Kiyonari Tetsuya
W+4.5
1983-08-04
Awaji Shuzo
B+R
1983-08-25
Honda Kunihisa
Nakamura Hidehito Nakamura Hidehito
B+5.5
1983-07-21
Hashimoto Shoji
Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi
B+4.5
1983-07-14
Awaji Shuzo
B+R
1983-08-04
Hikosaka Naoto
Otake Hideo Awaji Shuzo
W+R
1983-07-14
Awaji Shuzo

Stage 3 Tournament

Kato Masao Kato Masao
B+R
1983-11-03
Rin Kaiho
W+8.5
1983-11-17
Rin Kaiho
B+R
1983-12-01
W+R
1983-12-08
Awaji Shuzo Otake Hideo
W+R
1983-10-24
Otake Hideo
Kiyonari Tetsuya Rin Kaiho
W+R
1983-10-13
Rin Kaiho
Kataoka Satoshi Sonoda Yuichi
W+0.5
1983-10-27
Sonoda Yuichi
B+R
1983-11-17
Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi
B+R
1983-09-27
Ohira Shuzo
Nakamura Hidehito Fujisawa Shuko
W+2.5
1983-10-20
Fujisawa Shuko

8th Kisei Title

date black white result #mv sgf
1984-01-12,13 Cho Chikun Rin Kaiho B+R 237 sgf
1984-01-25,26 Rin Kaiho Cho Chikun W+R 162 sgf
1984-02-01,02 Cho Chikun Rin Kaiho B+R 271 sgf
1984-02-15,16 Rin Kaiho Cho Chikun B+2.5 250 sgf
1984-02-22,23 Cho Chikun Rin Kaiho W+R 168 sgf
1984-03-07,08 Rin Kaiho Cho Chikun W+0.5 225 sgf

Cho Chikun won 4-2.