Up Setup Prev Next

19th Kisei title

Stage 1 Finals

date black white result #mv sgf
1994-02-09 Inagaki Yo 1p Tahara Yasufumi 1p W+0.5 260 sgf
1994-02-09 Katsuma Shiro 2p Yamashita Keigo 2p W+0.5 286 sgf
1994-03-03 Kono Takashi 3p Takao Shinji 3p W+R 106 sgf
1994-03-23 Hane Naoki 4p Endo Yoshifumi 4p B+R 235 sgf
1994-04-27 Yo Kagen 6p Yamada Kimio 6p W+R 206 sgf
1994-04-21 Imamura Yoshiaki 7p Morita Michihiro 7p W+5.5 238 sgf
1994-04-28 Yuki Satoshi 8p Goto Shungo 8p B+R 179 sgf
1994-06-30 Hikosaka Naoto 9p Kobayashi Satoru 9p W+R 254 sgf

Stage 2 Tournament

Tahara Yasufumi Tahara Yasufumi
B+R
1994-05-25
Imamura Yoshiaki
B+R
1994-06-16
Imamura Yoshiaki
B+R
1994-07-07
Hane Naoki
Takao Shinji Imamura Yoshiaki
W+R
1994-05-26
Imamura Yoshiaki
Yamashita Keigo Kenmochi Jo
W+R
1994-05-18
Kenmochi Jo
W+R
1994-06-08
Kenmochi Jo
Yamada Kimio Yamada Kimio
B+R
1994-05-19
Goto Shungo

Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+4.5
1994-09-01
Kobayashi Koichi
B+5.5
1994-09-29
Kobayashi Satoru
(B+0.5)
1994-11-10
B+7.5
1994-11-17
W+R
1994-12-01
Hikosaka Naoto
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+4.5
1994-08-25
Imamura Yoshiaki Imamura Yoshiaki
B+7.5
1994-08-18
Yuki Satoshi
Hane Yasumasa Kato Masao
W+R
1994-09-15
Kobayashi Satoru
W+1.5
1994-10-06
Otake Hideo Kato Masao
W+1.5
1994-08-25
Kato Masao
Morita Michihiro Kobayashi Satoru
W+R
1994-09-01
Kobayashi Satoru
B+R
1994-09-29
Kobayashi Satoru
Kudo Norio

19th Kisei Title

date black white result #mv sgf
1995-01-18,19 Cho Chikun Kobayashi Satoru B+R 155 sgf
1995-02-01 Kobayashi Satoru Cho Chikun B+R 69 sgf
1995-02-08,09 Cho Chikun Kobayashi Satoru B+R 199 sgf
1995-02-22,23 Kobayashi Satoru Cho Chikun B+3.5 210 sgf
1995-03-01,02 Cho Chikun Kobayashi Satoru W+R 204 sgf
1995-03-15,16 Kobayashi Satoru Cho Chikun B+R 177 sgf

Kobayashi Satoru won 4-2.