Up

The 3rd (that is, Last) Preliminary of the 5th Meijin.

5th Meijin, Last Preliminary
Tono Hiroaki Tono Hiroaki Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
W+1.5
1979-11-29
Nakamura Hidehito
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
Akedo Kazumi
Hoshikawa Nobuaki Ishii Kunio Ishii Kunio
Ishii Kunio
Kudo Norio Kudo Norio
Iwata Tatsuaki
Kiyonari Tetsuya Kiyonari Tetsuya Takagi Shoichi Yamashiro Hiroshi
B+5.5
1979-11-22
Ishida Yoshio
Kataoka Satoshi Takagi Shoichi
Takagi Shoichi
Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi Yamashiro Hiroshi
B+R
1979-10-18
Tokimoto Hajime
Nagahara Yoshiaki Yamashiro Hiroshi
Yamashiro Hiroshi
Hisai Keishi Hisai Keishi
B+4.5
1979-10-04
Hisai Keishi Hane Yasumasa
B+R
1979-11-15
Fujisawa Shuko
Hashimoto Yoshimi Ushikubo Yoshitaka
Ushikubo Yoshitaka
Abe Yoshiteru Abe Yoshiteru Hane Yasumasa
Miyamoto Yoshihisa
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
Ushinohama Satsuo