Up

12th Meijin, Last Preliminary
Haruyama Isamu Haruyama Isamu Fujisawa Shuko
B+R
1986-10-16
Fujisawa Shuko
W+R
1986-11-06
Sato Sunao
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+R
1986-08-21
Hiroe Hiroyuki
Kageyama Toshiro Ishida Yoshio O Meien
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
Honda Kunihisa
Ishigure Ikuro O Meien
O Meien
Kiyonari Tetsuya Kiyonari Tetsuya Iwata Tatsuaki Otake Hideo
W+8.5
1986-11-21
Sakata Eio
Kanashima Tadashi Iwata Tatsuaki
Iwata Tatsuaki
Tei Meiko Tei Meiko Otake Hideo
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
Sonoda Yuichi
Otake Hideo Otake Hideo
Goto Shungo
Asano Hideaki Yoshida Yoichi Sugiuchi Masao Yukawa Mitsuhisa Shiraishi Yutaka
B+4.5
1986-11-06
Yoshida Yoichi
Sugiuchi Masao
Yukawa Mitsuhisa Yukawa Mitsuhisa
Takagi Shoichi
Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka
Kanagawa Masaaki
Sakaguchi Ryuzo O Rissei
O Rissei