Up

15th Meijin, 3rd Preliminary
Hasegawa Sunao Narusawa
Yasuichi
B+2.5
1989-07-06
Otake Hideo
W+R
1989-07-27
Otake Hideo
B+R
1989-09-07
Otake Hideo
B+R
1989-10-26
Narusawa Yasuichi
Otake Hideo
Sakata Eio Hikosaka Naoto
W+4.5
1989-07-20
Hikosaka Naoto
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+R
1989-09-07
Kataoka Satoshi
B+3.5
1989-09-28
Sonoda Yuichi
Komatsu Hideki Kataoka Satoshi
W+R
1989-07-13
Kataoka Satoshi
O Meien Ohira Shuzo
W+R
1989-07-06
Yanagawa Hiromasa
W+1.5
1989-07-27
Kobayashi Satoru Fujisawa Shuko
W+9.5
1989-10-19
Ohira Shuzo
Yanagawa Hiromasa
Imamura Toshiya Kobayashi Satoru
Kobayashi Satoru
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+6.5
1989-09-07
Fujisawa Shuko
B+12.5
1989-09-21
Magari Reiki
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
W+R
1989-07-20
Yamashiro Hiroshi
Sakaguchi Ryuzo Sakaguchi
Ryuzo
Sakaguchi Ryuzo Sakaguchi Ryuzo Yoda Norimoto
B+R
1989-10-19
Shiraishi Yutaka
Su Kaiseki
Aoki Shinichi Aoki Shinichi
Ushikubo Yoshitaka
Yoda Norimoto Yoda Norimoto Yoda Norimoto
Tsuchida Masamitsu
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Kamimura Kunio